Whistleblowing Procedure

Vedení společnosti informuje o přijetí postupu pro hlášení závažných nesrovnalostí, tedy porušení zákona, postupů nebo etických norem souvisejících s činností NOVASERVIS spol. s r.o.. Postup je zaměřen na umožnění hlášení (i anonymního) zaměstnanci nebo obchodními partnery společnosti NOVASERVIS spol. s r.o., kteří zaznamenali zneužití nebo porušení zákona nebo interních postupů získaných v souvislosti s činnostmi společnosti NOVASERVIS spol. s r.o.. Hlášení mohou přispět k prevenci škod a odhalování nebezpečí a ohrožení společnosti, mají rovněž chránit veřejný zájem. Zprávy se mohou týkat mimo jiné porušování zákonných ustanovení některými osobami (v rozsahu uvedeném směrnicí EU, tj. přepravní řád, ochrana životního prostředí, ochrana spotřebitele, ochrana soukromí a osobních údajů, daňové předpisy), ale také porušování etických zásad či dobrých mravů ve společnosti NOVASERVIS spol. s r.o.. Hlášení o porušení lze podat jedním z následujících kanálů:

1) Ve formě e-mailu na následující e-mailovou adresu: whistleblowing@novaservis.cz.

2) Formou dopisu na papíře na poštovní adresu: NOVASERVIS spol. s r.o., Merhautova 208, 613 00 Brno, adresovaná na jméno: whistleblowing.

3) Prostřednictvím telefonní linky + 420 XXXXXXX nebo +420 XXXXXXX.

4) Osobně na setkání se zplnomocněmcem v pobočce společnosti NOVASERVIS spol. s r.o., Družstevní 5, 669 25 Znojmo.

5) Vložením dokumentu do schránky ve NOVASERVIS spol. s r.o. na místě, které zajišťuje důvěrnost. Ve Znojmě je schránka umístěna v jídelně, v Brně u kopírovacího stroje v 1.patře budovy.

Oznámení můžete podat i on-line

NAPIŠTE NÁM
* povinné údaje
Zavřít

Přihlášení