Nově splňujeme ISO 50001:2018

Úspory energie a nákladů jsou spojenými nádobami. Šetrné využívání energetických zdrojů a zlepšování jejich využití je dnes pro většinu společností jedním z nejdůležitějších úkolů. Vhodná opatření mají za cíl neustále zlepšovat energetickou účinnost a výkonnost – a tím i ochranu klimatu.

Prošli jsme recertifikačním auditem podle normy ISO 50001 a získali tak Certifikát – Systém managementu hospodaření s energií v souladu s ČSN ISO 50001:2018 platný na tři roky.

Touto certifikací prokazujeme náš závazek k environmentální odpovědnosti prostřednictvím shody s energetickou legislativou. Certifikace sama o sobě nám však nepřináší „pouze“ soulad s platnou legislativou, ale také:

  • snížení provozních nákladů
  • zvýšení efektivity
  • snížení uhlíkové stopy
  • osvědčená obchodní pověření
  • zvýšení konkurenceschopnosti

Systematický přístup se prolíná celým našim environmentálním managementem. Je nastaven, implementován a hodnocen dle politiky hospodaření s energiemi, definovanými strategickými cíli a akčními plány naší společnosti.

NAPIŠTE NÁM
* povinné údaje
Zavřít

Přihlášení